• sr
  • ru
  • en

DVODELNI ELASTIČNI GIBLJIVI SIFON (EGS) – STANDARDNI Ø 60 MM

Ovaj tip elastičnog gibljivog sifona(EGS) koristi se za ugradnju u sve vrste dvodelnih sudopera.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

– savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja u obliku spirale
– dva ulivna grla sa rešetkama i zaptivnim gumicama Ø 60mm
– račvasti nastavak
– adapter prečnika 40mm za kanalizacionu cev Ø 50mm ili adapter prečnika 29/32mm za olovnu odvodnu cev 5/4”

PREDNOSTI EGS-A U ODNOSU NA STANDARDNE SIFONE:

– brza, laka i jednostavna montaža
– potpuna zaptivenost
– izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže sudopera
– apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

Menu