• sr
  • ru
  • en

ODVODNE VEZE

Ovaj tip elastične gibljive veze,različitih dimenzija, služi, u zavisnosti od namene, za spajanje WC šolje i završetka cevi vodokotlića ili za spajanje odvoda WC šolje i kanalizacionog otvora.

STANDARDNA VISOKOMONTAŽNA ELASTIČNA VEZA-ISPIRNA CEV- WC ŠOLJA

Ovaj tip elastične gibljive veze koristi se za spajanje Wc šolje i završetka cevi vodokotlića.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

– savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja spiralno motana
– dužina cevi 1,5 m, 1,8 m i 2 m, kao i specijalne dužine po narudžbini
– rebrasta, zaptivna guma na kraju cevi
– priključak elastične veze sa zaptivkom za WC šolju
– adapter za visokomontažni vodokotlić ili priključak elastične veze sa zaptivkom za spoj sa vodokotlićem

PREDNOSTI ELASTIČNE GIBLJIVE VEZE U ODNOSU NA  STANDARDNI SPOJ:

– brza, laka i jednostavna montaža
– potpuna zaptivenost
– izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže vodokotlića i WC šolja
– apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

ŠTELUJUĆA VISOKOMONTAŽNA ELASTIČNA VEZA-ISPIRNA CEV- WC ŠOLJA

Ovaj tip elastične gibljive veze koristi se za spajanje WC šolje i završetka cevi vodokotlića.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

– savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja spiralno motana
– dužina cevi 1,5 m, 1,8 m i 2 m, kao i specijalne dužine po narudžbini
– glatka, zaptivna guma na kraju cevi
– priključak elastične veze sa zaptivkom za WC šolju
– adapter za visokomontažni vodokotlić ili priključak elastične veze sa zaptivkom za spoj sa vodokotlićem

PREDNOSTI ELASTIČNE GIBLJIVE VEZE U ODNOSU NA STANDARDNI SPOJ:

– brza, laka i jednostavna montaža
– potpuna zaptivenost
– izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže vodokotlića i WC šolja
– apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

 

STANDARDNA NISKOMONTAŽNA ELASTIČNA VEZA-ISPIRNA CEV- WC ŠOLJA

Ovaj tip elastične gibljive veze koristi se za spajanje WC šolje i završetka cevi vodokotlića.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

– savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja spiralno motana
– dužina cevi 0,55 m i 1 m, kao i specijalne dužine po narudžbini
– rebrasta, zaptivna guma na kraju cevi
– priključak elastične veze sa zaptivkom za WC šolju
– adapter za niskomontažni vodokotlić ili priključak elastične veze sa zaptivkom za spoj sa vodokotlićem

 

PREDNOSTI ELASTIČNE GIBLJIVE VEZE U ODNOSU NA STANDARDNI SPOJ:

– brza, laka i jednostavna montaža
– potpuna zaptivenost
– izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže vodokotlića i WC šolja
– apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

 

ŠTELUJUĆA NISKOMONTAŽNA ELASTIČNA VEZA-ISPIRNA CEV- WC ŠOLJA

Ovaj tip elastične gibljive veze koristi se za spajanje WC šolje i završetka cevi vodokotlića.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

– savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 40mm, spolja spiralno motana
– dužina cevi 0,55 m i 1 m, kao i specijalne dužine po narudžbini
– glatka, zaptivna guma na kraju cevi
– priključak elastične veze sa zaptivkom za WC šolju
– adapter za niskomontažni vodokotlić ili priključak elastične veze sa zaptivkom za spoj sa vodokotlićem

PREDNOSTI ELASTIČNE GIBLJIVE VEZE U ODNOSU NA STANDARDNI SPOJ:

– brza, laka i jednostavna montaža
– potpuna zaptivenost
– izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže vodokotlića i WC šolja
– apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

 

ODVODNA CEV BALTIK WC ŠOLJE

Ovaj tip odvodne veze služi za spajanje odvoda WC šolje sa kanalizacionim odvodom.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

– savitljiva, iznutra potpuno glatka PVC cev, prečnika 100mm, spolja u obliku spirale
– adapter sa zaptivnom gumom WC šolje
– adapter sa zaptivnom manžetnom za kanalizacionu cev prečnika 100/110mm

PREDNOSTI ODVODNE VEZE U ODNOSU NA STANDARDNI SPOJ:

– brza, laka i jednostavna montaža
– potpuna zaptivenost
– izbegavanje svih vrsta grešaka nastalih prilikom montaže WC šolja i kanalizacione instalacije
– apsolutna fleksibilnost i izuzetno lako održavanje

PRIKLJUČAK WC ŠOLJE-SIMPLON RAVNI

Ovaj tip priključka koristi se za spajanje odvoda WC šolje sa kanalizacionim otvorom.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

– naglavka sa zaptivnom gumom WC šolje
–  zaptivne manžetne za kanalizacionu cev prečnika 100/110mm

OVAKVA KONCEPCIJA PRIKLJUČKA OBEZBEĐUJE:

– brzu, laku i jednostavnu montažu
– potpunu zaptivenost

 

PRIKLJUČAK WC ŠOLJE-SIMPLON EKSCENTRIČNI

Ovaj tip priključka koristi se za spajanje odvoda WC šolje sa kanalizacionim otvorom kad nisu u osi.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

–  ekscentrična naglavka sa zaptivnom gumom WC šolje
–  zaptivne manžetne za kanalizacionu cev prečnika 100/110mm

OVAKVA KONCEPCIJA PRIKLJUČKA OBEZBEĐUJE:

– brzu, laku i jednostavnu montažu
– potpunu zaptivenost
– mogućnost promene ugla WC šolje

Menu